ΥΔΡΟΒΟΛΗ

 

Αμμοβολές - Υαλοβολές - Βαφές
Μεραντζή
_____


υδροβολή

 

Με την υδροβολή επιτυγχάνουμε τον καθαρισμό σε:
 

Επιφάνειες - Κατασκευές
 Μάρμαρο – Πέτρα – Τσιμέντο
 Inox
 Αλουμίνιο
 Χαλκό – Μπρούτζο

 

Από:
 Χρώματα - Ριτίνες
 Ρύπους
 Άλατα
 Υπολείμματα επιχρισμάτων

 

Ώστε να εφαρμοστεί η νέα βαφή σε καθαρή επιφάνεια, προσδίδοντας την μέγιστη διαχρονικότητα της σε Πισίνες, Τοιχοποιία, Μάντρες, Σκάλες.